Leiligheter i nærheten av

Næringslivsorganisasjoner i København

NÆRINGSLIVSORGANISASJONER OG ARBEIDSGIVERFORENINGER

Danmarks viktigste nærings- og arbeidsgiverorganisasjoner er Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Dansk Industri er den største og viktigste lobbyorganisasjon for danske bedrifter. Den beskjeftiger seg med både nasjonale og internasjonale forhold og har på en medlemsbase på omkring 10.000 bedrifter. Medlemmene drar nytte av organisasjonens innflytelse på beslutningstakere og dens bedriftsrettede service, som bygger på mange års erfaring.

Dansk Arbejdsgiverforening er hovedorganisasjon og representant for 14 arbeidsgiverforeninger. Den har 28.000 private bedrifter som medlemmer, innen produksjon- og byggebransjen, detaljindustrien, transport- og servicesektorene. Dansk Arbejdsgiverforening hovedoppgave er å koordinere felles avtaler for medlemmene, ansettelsespolitikk, arbeidsmiljøregler og arbeidsmarkedsregler.

LEILIGHETER I NÆRHETEN AV NÆRINGSLIVSORGANISASJONER

Vi ønsker deg Velkommen til København

PERSONLIG SERVICE OG KVALITET STÅR I SENTRUM FOR OPPHOLDET DITT

PERSONLIG SERVICE OG KVALITET STÅR I SENTRUM FOR OPPHOLDET DITT

Vi har mange års erfaring med utleie av leiligheter i København. Leiligheter av høy kvalitet, til både private og virksomheter


HER FINNER DU OSS I KØBENHAVN. VI KAN KONTAKTES 24/7

HER FINNER DU OSS I KØBENHAVN. VI KAN KONTAKTES 24/7

Fra vår sentralt plasserte kontor betjener vi eiere, leietakere og virksomheter, 24/7. Kom og besøk oss